کنسرو خاویار 30گرمی

عرضه کنندگان کنسرو خاویار 30 گرمی

خاویار به نوعی  از تخمهای ماهی نمک دار شده تشکیل می شود. معمولاً مقادیر کمی از این تخمها در هر زمان مشخص خورده می شوند. این نوع غذا خیلی گران ، کمیاب و لوک

بیشتر بخوانید