کنسرو خاویار بهداشتی

بررسی قیمت کنسرو خاویار باکیفیت

کنسرو خاویار باکیفیت از نظر بسته بندی، رنگ، سایز و طعم دانه ها بسیار پتفاوت از نوع بی کیفیت و تقلبی است. نوع تقلبی خاویار در برخی موارد از پارافین و رنگ بوده ک

بیشتر بخوانید