مرکز عرضه کنسرو

مرکز عرضه کنسرو خاویار ماهی باکیفیت

خاویار محصولی بسیار لوکس می باشد که از تخم ماهی خاویار تهیه شده و بهترین آن که با نام مروارید سیاه شناخته می شود از ماهی های دریای خزر به دست می آید که یکی از ا

بیشتر بخوانید