مرکز عرضه کنسرو خاویار

مرکز عرضه کنسرو خاویار پرورشی

کنسرو خاویار پرورشی با استفاده از بهترین انواع ماهیان خاویاری تهیه می شود و به دلیل خواص درمانی بسیار و کیفیت بالا ، آن را در بسیاری از بازارهای داخلی و خارجی د

بیشتر بخوانید