مراکز پخش کنسرو

مراکز پخش کنسرو خاویار ماهی به صورت عمده

مراکز پخش کنسرو خاویار ماهی عمده در وهله اول شامل محل هایی می باشد که اقدام به پرورش ماهی خاویاری کرده و پس از برداشت آن اقدام به امر نمودن و نمک اندود کردن آن

بیشتر بخوانید