فروش کنسرو صادراتی

مرکز فروش کنسرو خاویار ماهی صادراتی

خاویار ماهی پیش از تاریخ که می توان آن را در دریای خزر و برخی دریاچه ها و رودخانه های اروپا و آسیای میانه یافت. این یک غذای واقعا ظریف است، باید در دمای سرد نگه

بیشتر بخوانید