عرضه کنندگان کنسرو خاویار

عرضه کنندگان کنسرو خاویار 30 گرمی

خاویار به نوعی  از تخمهای ماهی نمک دار شده تشکیل می شود. معمولاً مقادیر کمی از این تخمها در هر زمان مشخص خورده می شوند. این نوع غذا خیلی گران ، کمیاب و لوک

بیشتر بخوانید