عرضه عمده کنسرو

عرضه عمده کنسرو خاویار پرورشی

عرضه عمده کنسرو خاویار پرورشی در وهله اول توسط مراکز پرورش ماهی خاویار انجام می شود این مراکز پس از برداشت خاویار اقدام به نمک سود کردن و بسته بندی آن می کنند،

بیشتر بخوانید