شرکت کنسرو خاویار ماهی

شرکت توزیع کنسرو خاویار ماهی در مشهد

شرکت توزیع کنسرو خاویار مشهد یک مجموعه بزرگ پخش کننده شیلات می باشد که به کمک ماشین های یخچال دار کنسرو خاویار را از مزرعه پرورشی آن که در شمال واقع شده به شهر

بیشتر بخوانید