شرکت کنسرو خاویار بادمجان

شرکت سازنده کنسرو خاویار بادمجان

الماس سیاه لقب خاویار است.کنسرو خاویار بادمجان سرشار از موادمعدنی پروتئین چربی و دارای آنتی اکسیدان است. پتاسیم درون آن باعث کاهش فشار خون میشود.و در دریا خزر

بیشتر بخوانید