شرکت بازرگانی کنسرو خاویار

شرکت بازرگانی کنسرو خاویار ماهی مرغوب

خاویار یکی از ارزشمندترین و گرانبهاترین مواد غذایی در جهان است ولی در ایران به علت گران بودن این ماده غذایی زیاد مورد استقبال واقع نمی شود اما صادرات آن سود آور

بیشتر بخوانید

شرکت بازرگانی کنسرو خاویار باکیفیت

حاویار جز گران ترین خوراکی های دریایی بوده که پس از استخراج از بدن ماهی های خاویاری به کارخانه ارسال شده و درون بسته بندی های بهداشتی که هر کدام وزن و نرخ خاص خ

بیشتر بخوانید