خاویار ماهی اوزون برون

خرید کلی کنسرو خاویار ماهی

خاویار
یکی از بهترین و گران قیمت ترین ماهی های
جهان است که پرورش و فروش گوشت و تخم آن به صورت کنسرو و فله ای صورت می
گیرد. ارزش غذایی خاویار و کنسرو آن بس

بیشتر بخوانید