خاویار بهداشتی

نمایندگی عرضه کنسرو خاویار پرورشی

از نمایندگی عرضه کنسرو خاویار پرورشی می توان این فرآورده ها را به گونه عمده تهیه کرد. البته انواع مختلفی از این تخم های ریز مشکی وجود دارد که در بسته های متنوع

بیشتر بخوانید