توزیع کنسرو خاویار ماهی

توزیع انواع کنسرو خاویار ماهی اصل

ماهیان خاویار شامل پنج گونه ماهان ممتاز جهان شناخته می شوندکه شامل:تاس ماهی یا چاباش،تاس ماهی ایرانی یا قره برون،فیل ماهی یا بلوگا،ماهی ازون برون یا سوروگا و ما

بیشتر بخوانید

شرکت توزیع کنسرو خاویار ماهی در مشهد

شرکت توزیع کنسرو خاویار مشهد یک مجموعه بزرگ پخش کننده شیلات می باشد که به کمک ماشین های یخچال دار کنسرو خاویار را از مزرعه پرورشی آن که در شمال واقع شده به شهر

بیشتر بخوانید