بازرگانی کنسرو خاویار

شرکت بازرگانی کنسرو خاویار ماهی مرغوب

خاویار یکی از ارزشمندترین و گرانبهاترین مواد غذایی در جهان است ولی در ایران به علت گران بودن این ماده غذایی زیاد مورد استقبال واقع نمی شود اما صادرات آن سود آور

بیشتر بخوانید