بازرگانی کنسرو خاویار باکیفیت

شرکت بازرگانی کنسرو خاویار باکیفیت

حاویار جز گران ترین خوراکی های دریایی بوده که پس از استخراج از بدن ماهی های خاویاری به کارخانه ارسال شده و درون بسته بندی های بهداشتی که هر کدام وزن و نرخ خاص خ

بیشتر بخوانید